Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

16°

15

Februari

47%

15°

16

Mars

47%

13°

15°

17

April

45%

18°

17°

15

Maj

45%

22°

19°

14

Juni

35%

25°

22°

18

Juli

43%

29°

25°

17

Augusti

52%

30°

27°

15

September

42%

27°

26°

17

Oktober

46%

22°

24°

14

November

48%

17°

21°

13

December

50%

12°

18°

13