Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

17°

12

Februari

48%

16°

13

Mars

45%

12°

16°

17

April

41%

16°

17°

16

Maj

42%

20°

19°

16

Juni

29%

22°

22°

19

Juli

34%

26°

24°

19

Augusti

46%

28°

26°

16

September

37%

24°

25°

18

Oktober

39%

20°

23°

17

November

46%

16°

21°

13

December

55%

12°

19°

10