Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

18

Februari

50%

-

17

Mars

49%

-

17

April

46%

15°

-

16

Maj

46%

20°

-

16

Juni

32%

22°

-

20

Juli

33%

26°

-

22

Augusti

42%

28°

-

19

September

33%

22°

-

19

Oktober

41%

16°

-

14

November

48%

11°

-

14

December

52%

-

16