Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

24

Februari

30%

-

23

Mars

37%

11°

-

22

April

43%

18°

-

17

Maj

45%

22°

-

16

Juni

34%

25°

-

18

Juli

37%

29°

-

18

Augusti

46%

31°

-

17

September

36%

26°

-

19

Oktober

40%

20°

-

17

November

36%

15°

-

19

December

34%

-

22