Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

13

Februari

49%

-

14

Mars

48%

12°

-

16

April

44%

17°

-

16

Maj

44%

21°

-

15

Juni

34%

24°

-

19

Juli

42%

28°

-

18

Augusti

50%

29°

-

17

September

42%

26°

-

18

Oktober

48%

21°

-

14

November

50%

16°

-

12

December

53%

11°

-

11