Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

16°

10

Februari

49%

15°

12

Mars

46%

12°

15°

17

April

42%

17°

17°

16

Maj

42%

21°

19°

15

Juni

29%

24°

21°

19

Juli

32%

27°

24°

19

Augusti

44%

29°

26°

16

September

34%

25°

25°

19

Oktober

38%

20°

23°

16

November

46%

16°

20°

11

December

56%

11°

18°

8