Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

14°

12

Februari

53%

13°

14

Mars

49%

11°

12°

17

April

44%

16°

14°

16

Maj

44%

20°

16°

16

Juni

30%

22°

19°

20

Juli

31%

26°

21°

21

Augusti

43%

28°

24°

18

September

33%

25°

23°

20

Oktober

41%

20°

20°

16

November

48%

15°

18°

13

December

57%

11°

16°

11