Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

20

Februari

36%

-

20

Mars

40%

11°

-

20

April

44%

18°

-

16

Maj

45%

22°

-

15

Juni

34%

25°

-

18

Juli

38%

29°

-

18

Augusti

47%

31°

-

15

September

38%

26°

-

18

Oktober

42%

21°

-

15

November

40%

15°

-

16

December

40%

10°

-

17