Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

19

Februari

38%

-

20

Mars

42%

12°

-

20

April

43%

19°

-

16

Maj

45%

23°

-

15

Juni

34%

26°

-

18

Juli

38%

30°

-

18

Augusti

47%

32°

-

16

September

38%

28°

-

18

Oktober

43%

22°

-

15

November

43%

16°

-

15

December

43%

11°

-

16