Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

14°

18

Februari

41%

14°

18

Mars

44%

12°

14°

18

April

45%

19°

15°

15

Maj

46%

23°

17°

14

Juni

36%

26°

21°

17

Juli

40%

30°

24°

17

Augusti

50%

32°

27°

14

September

40%

27°

26°

17

Oktober

45%

22°

23°

14

November

44%

16°

19°

13

December

44%

11°

16°

15