Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

19

Februari

48%

-

17

Mars

48%

-

18

April

44%

16°

-

16

Maj

45%

20°

-

16

Juni

32%

23°

-

19

Juli

34%

26°

-

21

Augusti

43%

28°

-

18

September

35%

24°

-

18

Oktober

41%

18°

-

15

November

44%

12°

-

14

December

48%

-

17