Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

16

Februari

50%

-

16

Mars

49%

12°

-

17

April

44%

19°

-

16

Maj

46%

24°

-

15

Juni

34%

26°

-

18

Juli

37%

30°

-

19

Augusti

47%

32°

-

16

September

38%

27°

-

18

Oktober

45%

22°

-

15

November

48%

16°

-

13

December

51%

11°

-

14