Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

16

Februari

48%

-

16

Mars

48%

13°

-

17

April

44%

19°

-

15

Maj

46%

24°

-

14

Juni

34%

26°

-

18

Juli

37%

30°

-

19

Augusti

48%

32°

-

16

September

38%

28°

-

18

Oktober

46%

22°

-

14

November

49%

17°

-

13

December

51%

12°

-

14