Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

30°

27°

8

Februari

65%

30°

27°

6

Mars

64%

30°

27°

6

April

66%

31°

28°

7

Maj

54%

31°

28°

12

Juni

52%

31°

28°

13

Juli

58%

32°

29°

13

Augusti

59%

32°

29°

13

September

54%

32°

29°

14

Oktober

53%

31°

29°

16

November

57%

30°

29°

11

December

59%

30°

28°

9