Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

38%

-

12

Mars

41%

12°

-

13

April

44%

15°

-

14

Maj

51%

20°

-

12

Juni

55%

24°

-

10

Juli

65%

28°

-

7

Augusti

64%

28°

-

8

September

58%

24°

-

9

Oktober

49%

18°

-

12

November

36%

13°

-

14

December

34%

-

13