Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

13

Februari

37%

-

11

Mars

40%

12°

-

13

April

44%

16°

-

13

Maj

49%

20°

-

12

Juni

54%

24°

-

10

Juli

63%

28°

-

7

Augusti

61%

27°

-

9

September

55%

23°

-

9

Oktober

46%

18°

-

11

November

34%

12°

-

14

December

32%

-

12