Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

11

Februari

43%

-

11

Mars

41%

-

13

April

39%

10°

-

15

Maj

40%

14°

-

17

Juni

43%

18°

-

15

Juli

52%

22°

-

12

Augusti

52%

21°

-

13

September

44%

18°

-

11

Oktober

40%

12°

-

11

November

40%

-

12

December

44%

-

11