Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

44%

-

12

April

44%

11°

-

13

Maj

46%

15°

-

14

Juni

49%

19°

-

12

Juli

58%

22°

-

8

Augusti

58%

22°

-

10

September

50%

19°

-

10

Oktober

48%

15°

-

11

November

46%

10°

-

11

December

50%

-

10