Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

9

Februari

43%

-

9

Mars

43%

12°

-

11

April

44%

16°

-

13

Maj

44%

20°

-

15

Juni

48%

24°

-

13

Juli

57%

27°

-

9

Augusti

55%

26°

-

11

September

47%

22°

-

10

Oktober

44%

17°

-

10

November

40%

11°

-

11

December

44%

-

8