Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

10

Februari

39%

-

10

Mars

42%

12°

-

12

April

42%

16°

-

14

Maj

41%

21°

-

17

Juni

46%

25°

-

14

Juli

54%

28°

-

11

Augusti

53%

27°

-

13

September

47%

23°

-

11

Oktober

41%

17°

-

11

November

34%

10°

-

12

December

38%

-

10