Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

35%

-

13

Mars

38%

-

13

April

43%

13°

-

12

Maj

48%

18°

-

10

Juni

53%

22°

-

9

Juli

62%

25°

-

6

Augusti

62%

25°

-

7

September

57%

21°

-

8

Oktober

48%

16°

-

10

November

41%

11°

-

13

December

37%

-

13