Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

35%

10°

-

12

Mars

41%

12°

-

13

April

45%

16°

-

13

Maj

54%

21°

-

11

Juni

57%

25°

-

11

Juli

66%

28°

-

8

Augusti

68%

28°

-

9

September

60%

24°

-

10

Oktober

48%

19°

-

12

November

33%

14°

-

14

December

30%

-

13