Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

35%

-

11

Mars

42%

13°

-

13

April

44%

17°

-

13

Maj

46%

22°

-

15

Juni

52%

26°

-

13

Juli

60%

29°

-

10

Augusti

57%

28°

-

12

September

50%

24°

-

9

Oktober

40%

18°

-

12

November

26%

10°

-

14

December

25%

-

11