Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

43%

-

11

Mars

42%

11°

-

13

April

45%

14°

-

14

Maj

46%

18°

-

14

Juni

50%

22°

-

11

Juli

59%

25°

-

8

Augusti

58%

24°

-

10

September

51%

21°

-

10

Oktober

47%

16°

-

11

November

38%

11°

-

12

December

40%

-

10