Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

40%

-

13

Mars

42%

12°

-

14

April

46%

15°

-

14

Maj

54%

19°

-

11

Juni

58%

24°

-

10

Juli

68%

27°

-

6

Augusti

66%

27°

-

8

September

60%

23°

-

10

Oktober

53%

18°

-

12

November

40%

12°

-

15

December

36%

-

14