Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

11

Februari

38%

-

10

Mars

42%

12°

-

12

April

45%

16°

-

12

Maj

50%

21°

-

13

Juni

54%

25°

-

11

Juli

62%

28°

-

7

Augusti

61%

28°

-

9

September

55%

24°

-

9

Oktober

46%

18°

-

10

November

32%

11°

-

13

December

30%

-

11