Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

12

Februari

42%

-

11

Mars

44%

10°

-

12

April

47%

15°

-

13

Maj

49%

19°

-

14

Juni

52%

23°

-

12

Juli

61%

26°

-

9

Augusti

59%

25°

-

11

September

54%

22°

-

10

Oktober

45%

16°

-

11

November

34%

-

13

December

32%

-

11