Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

9

Februari

39%

-

8

Mars

39%

13°

-

10

April

42%

18°

-

11

Maj

46%

22°

-

13

Juni

51%

26°

-

12

Juli

60%

29°

-

10

Augusti

61%

28°

-

10

September

50%

24°

-

8

Oktober

41%

19°

-

10

November

31%

12°

-

9

December

25%

-

9