Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

42%

13°

-

10

April

45%

18°

-

10

Maj

50%

23°

-

12

Juni

54%

26°

-

11

Juli

62%

29°

-

8

Augusti

62%

28°

-

9

September

54%

25°

-

8

Oktober

44%

19°

-

9

November

32%

12°

-

10

December

27%

-

9