Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

10

Februari

40%

-

9

Mars

36%

13°

-

11

April

41%

18°

-

12

Maj

45%

22°

-

14

Juni

48%

26°

-

14

Juli

56%

28°

-

12

Augusti

57%

28°

-

12

September

49%

24°

-

10

Oktober

42%

19°

-

11

November

35%

12°

-

11

December

29%

-

10