Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

10

Februari

38%

-

9

Mars

41%

13°

-

10

April

44%

18°

-

11

Maj

49%

22°

-

13

Juni

54%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

8

Augusti

63%

28°

-

9

September

53%

25°

-

8

Oktober

42%

19°

-

10

November

30%

12°

-

10

December

25%

-

10