Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

42%

-

8

Mars

41%

13°

-

10

April

43%

17°

-

11

Maj

47%

22°

-

13

Juni

51%

26°

-

12

Juli

58%

28°

-

10

Augusti

60%

28°

-

10

September

51%

24°

-

8

Oktober

43%

18°

-

10

November

33%

11°

-

9

December

28%

-

9