Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

10

Februari

40%

-

9

Mars

42%

13°

-

10

April

46%

18°

-

10

Maj

51%

23°

-

12

Juni

55%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

8

Augusti

62%

29°

-

9

September

55%

25°

-

8

Oktober

44%

19°

-

9

November

31%

11°

-

11

December

28%

-

10