Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

12°

14°

11

Februari

44%

12°

13°

10

Mars

45%

14°

14°

10

April

50%

17°

15°

9

Maj

57%

22°

18°

7

Juni

63%

26°

22°

5

Juli

71%

29°

25°

3

Augusti

71%

29°

26°

4

September

64%

26°

24°

6

Oktober

56%

21°

22°

9

November

47%

16°

18°

10

December

40%

13°

15°

11