Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

41%

-

13

Mars

43%

-

13

April

47%

13°

-

12

Maj

52%

18°

-

9

Juni

58%

22°

-

8

Juli

67%

25°

-

5

Augusti

68%

25°

-

7

September

62%

22°

-

8

Oktober

54%

16°

-

11

November

47%

11°

-

12

December

41%

-

13