Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-1°

-

14

Februari

42%

-1°

-

14

Mars

40%

-

16

April

39%

-

18

Maj

38%

10°

-

19

Juni

40%

13°

-

18

Juli

48%

16°

-

16

Augusti

47%

16°

-

16

September

44%

13°

-

14

Oktober

42%

-

13

November

39%

-

14

December

41%

-

14