Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-4°

-

16

Februari

44%

-4°

-

15

Mars

42%

-2°

-

17

April

41%

-

19

Maj

39%

-

20

Juni

42%

-

19

Juli

50%

12°

-

16

Augusti

48%

12°

-

17

September

47%

-

14

Oktober

45%

-

14

November

42%

-

15

December

43%

-2°

-

15