Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-1°

-

14

Februari

44%

-

13

Mars

40%

-

15

April

37%

-

16

Maj

37%

12°

-

18

Juni

38%

16°

-

18

Juli

45%

18°

-

18

Augusti

46%

17°

-

18

September

47%

15°

-

13

Oktober

50%

10°

-

12

November

41%

-

14

December

40%

-1°

-

13