Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-2°

-

15

Februari

44%

-1°

-

14

Mars

40%

-

16

April

37%

-

17

Maj

37%

10°

-

18

Juni

37%

14°

-

19

Juli

43%

16°

-

18

Augusti

45%

15°

-

19

September

48%

13°

-

14

Oktober

51%

-

12

November

42%

-

14

December

42%

-1°

-

14