Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

44%

-

10

Mars

41%

-

12

April

40%

12°

-

13

Maj

40%

16°

-

16

Juni

43%

20°

-

15

Juli

50%

23°

-

14

Augusti

51%

22°

-

15

September

50%

19°

-

11

Oktober

47%

14°

-

10

November

38%

-

12

December

38%

-

10