Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

10°

15°

11

Februari

46%

11°

14°

10

Mars

49%

12°

15°

10

April

52%

15°

16°

9

Maj

58%

20°

18°

6

Juni

64%

24°

22°

4

Juli

72%

27°

25°

2

Augusti

71%

28°

26°

3

September

65%

24°

25°

5

Oktober

58%

20°

23°

9

November

51%

16°

20°

11

December

43%

12°

17°

11