Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

14

Februari

37%

-

14

Mars

38%

-

14

April

40%

-

15

Maj

47%

14°

-

13

Juni

51%

18°

-

12

Juli

63%

22°

-

8

Augusti

62%

21°

-

9

September

56%

18°

-

10

Oktober

49%

13°

-

12

November

38%

-

15

December

35%

-

13