Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

26°

-

1

Februari

65%

29°

-

2

Mars

62%

33°

-

2

April

59%

35°

-

3

Maj

50%

35°

-

7

Juni

28%

33°

-

12

Juli

20%

32°

-

15

Augusti

23%

32°

-

15

September

30%

32°

-

12

Oktober

52%

32°

-

5

November

62%

30°

-

1

December

66%

27°

-

0