Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

24°

-

1

Februari

62%

26°

-

1

Mars

62%

31°

-

1

April

64%

34°

-

3

Maj

50%

34°

-

7

Juni

36%

33°

-

11

Juli

25%

32°

-

16

Augusti

29%

32°

-

13

September

34%

32°

-

10

Oktober

56%

31°

-

4

November

63%

29°

-

1

December

64%

25°

-

0