Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

22°

-

1

Februari

69%

25°

-

1

Mars

67%

31°

-

1

April

71%

38°

-

1

Maj

64%

40°

-

1

Juni

49%

39°

-

4

Juli

35%

34°

-

10

Augusti

41%

33°

-

9

September

53%

33°

-

6

Oktober

72%

33°

-

1

November

75%

29°

-

0

December

68%

24°

-

1