Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

24°

-

1

Februari

64%

27°

-

2

Mars

64%

33°

-

2

April

66%

37°

-

2

Maj

55%

38°

-

4

Juni

36%

36°

-

10

Juli

23%

31°

-

15

Augusti

28%

31°

-

14

September

35%

31°

-

10

Oktober

56%

30°

-

4

November

62%

28°

-

1

December

64%

25°

-

1