Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

18°

-

2

Februari

64%

20°

-

3

Mars

61%

25°

-

4

April

68%

32°

-

3

Maj

70%

37°

-

3

Juni

65%

39°

-

4

Juli

53%

35°

-

10

Augusti

57%

34°

-

10

September

69%

34°

-

5

Oktober

79%

31°

-

1

November

76%

26°

-

1

December

64%

19°

-

2