Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

23°

-

1

Februari

66%

26°

-

1

Mars

61%

31°

-

3

April

57%

31°

-

8

Maj

48%

31°

-

14

Juni

34%

31°

-

16

Juli

28%

31°

-

16

Augusti

35%

31°

-

13

September

37%

31°

-

10

Oktober

59%

30°

-

4

November

70%

27°

-

1

December

71%

24°

-

0