Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

17°

-

11

Februari

63%

18°

-

10

Mars

64%

20°

-

7

April

70%

24°

-

3

Maj

78%

27°

-

1

Juni

86%

29°

-

0

Juli

87%

31°

-

0

Augusti

88%

31°

-

0

September

83%

30°

-

0

Oktober

79%

28°

-

3

November

74%

23°

-

5

December

60%

18°

-

10