Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

19

Februari

54%

30°

-

19

Mars

56%

30°

-

17

April

65%

31°

-

12

Maj

67%

30°

-

9

Juni

71%

30°

-

8

Juli

78%

30°

-

5

Augusti

79%

30°

-

4

September

77%

31°

-

4

Oktober

74%

32°

-

5

November

64%

31°

-

7

December

56%

31°

-

16